uputstva
registracija rs domena

Kako uspesno uzgajati krompir?

24.04.2012, 09:56
Za uspešno gajenje krompira i postizanje visokih prinosa voda i temperatura imaju presudnu ulogu.Pri nedostatku vode dolazi do smanjenja prinosa i kvaliteta krtola. Visina prinosa krompira ne zavisi samo od količine već i od rasporeda padavina u toku vegetacije. Pored prinosa, voda utiče i na broj, krupnoću i kvalitet krtola. Najbolji efekat na krompir se postiže ako je raspored padavina ujednačen, od momenta zametanja krtola do momenta vađenja krtola. Ako se u tom periodu smenjuju sušni i vlažni periodi dolazi do pojave sekundarnih krtola na već formiranim normalnim krtolama, ili se normalne krtole deformišu i pucaju. Kada navodnjavati ? Veoma je važno da se prilikom proizvodnje krompira zemljište, u periodu zametanje krtole- vađenje krompira, održava na nivou optimalne vlažnosti ( 75-80% poljskog vodnog kapaciteta),kako bi se dobio visok prinos kvalitetnog krompira.Kada će te u toku dana navodnjavati zavisi od sistema za navodnjavanje koji koristite.Ako koristite kao način navodnjavanje između bankova ili orošavanjem,najbolje je zalivati rano ujutro ili krajem dana,kako bi se izbegli temperaturni šokovi.Ako koristite sistem kap po kap možete da zalivate tokom celog dana,bez obzira na temperaturu. Kako navodnjavati? Gravitaciono ( natapanjem)-Ovaj način navodnjavanja ne preporučujemo,mada je čest na manjim gazdinstvima,sem u slučajevima kada niste u mogućnosti da primenite ostala dva načina.Troši se velika količina vode,zemljište je duže ili kraće vreme saturisano vodom,bez prisustva vazduha,Dolazi do erozije zemljišta i urušavaju se bankovi(otkrivaju se krtole koje pozelene),usled kretanja vode sa jednog kraja parcele na drugi.Stvara se pokorica.Dolazi do lakog prenosa bakterijskih oboljenja krompira.Kod ovog načina navodnjavanja zalivna norma je 40-50 l/m2. Navodnjavanje orošavanjem -Ovaj način navodnjavanja je najčešči kod nas.Ovim načinom navodnjavanja se u suštini stvara veštačka kiša pri čemu se navodnjavaju i biljka i zemljište.Ima svojih prednosti i svojih nedostataka.Prednosti su mu te da se distribucija vode vrši po celoj površini,da je smanjena erozija zemljišta i rušenje bankova,kao i to da se preko njega može vršiti i prihrana useva vodotopivim đubrivima.Nedostaci su da se opet koristi velika zalivna norma ( 30-40 l/m2), erozija zemljišta je opet prisutna kao i to da se prilikom kvašenja cele biljke stvaraju uslovi za plamenjaču krompira pa se pre svakog zalivanja mora primeniti preventivna zaštita useva kao i to da može doći do ispiranja biljnih hraniva. Kap po kap -Ovaj način navodnjavanja se kod nas slabo koristi,mada ga preporučujemo kao najbolji i najefikasniji u proizvodnji krompira.Trake za navodnjavanje se ili postave po zemljištu ili su plitko ukopane u zemljište ( 2-3 cm).Trake se postavljaju u vrh banka. Obezbeđuje se optimalno prisustvo vode i vazduha tokom celog vegetacionog perioda samo u banku gde se formiraju krtole.Zalivna norma je 10 l/m2.Prednosti ovog načina navodnjavanja su te da se najekonomičnije troši voda,da nema kvašenja biljaka,nema zabarivanja zemljišta,stvaranja pokorice,nema erozije zemljišta,ne prenose se biljne bolesti,nema ispiranja hraniva.Mogu se vrlo precizno i na vreme primeniti vodotopiva mineralna đubriva kao i sredstva za zaštitu krompira od štetočina.Glavni nedostatak je visoka cena sistema kao i to da trake za navodnjavanje moraju da se menjaju svake godine
Postavio clan: Pojedinac
Podeli na Facebooku Podeli sa prijateljima na facebook-u

Komentari

Trenutno nema komentara, komentarisite clanak pomocu forme koja se nalazi ispod

Da bi ste mogli da komentarisete clanke morate se registrovati


Obavestenje: Komentari nisu zvanicni stavovi ovog sajta već subjektivna mišljenja. Sajt Uputstva.rs nije odgovoran za stavove koji su iznešeni u komentarima i oni su vlasništvo njihovih autora.