uputstva
registracija rs domena

Kako izračunati porez na upotrebu vozila u 2013. godini?

08.04.2013, 08:44
Zakonom o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara propisana je obaveza plaćanja poreza na upotrebu motornih vozila. Porez na upotrebu motornih vozila plaća se prilikom upisa vozila u jedinstveni registar vozila (izdavanja saobraćajne dozvole) odnosno, prilikom registracije vozila.
U nastavku nalazi se iznos poreza koji se plaća u skladu sa kubikažom automobila. Porez se plaća na period od jedne godine.

1) do 1.150 cm3 – 1.150
2) preko 1.150 do 1.300 cm3 – 2.250
3) preko 1.300 do 1.600 cm3 – 4.970
4) preko 1.600 do 2.000 cm3 – 10.190
5) preko 2.000 do 2.500 cm3 – 50.350
6) preko 2.500 do 3.000 cm3 – 102.050
7) preko 3.000 cm3 – 210.920

Propisani iznos poreza umanjuje se za motorna vozila preko navršenih pet godina starosti i to za:

1. 15% – kod vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;
2. 25% – kod vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;
3. 40% – kod vozila preko 10 navršenih godina starosti.

Ukoliko je motorno vozilo staro 20 i više godina, plaća u iznosu od 20% od propisanog iznosa.

Međutim, porez na automobil ne plaća:

Osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini
Osoba sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata oštećenja, na jedno vozilo koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini
Roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – na jedno vozilo koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih prvo registruje;
Zdravstvene ustanove za ambulantna vozila
Organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vlasnici motornih vozila čiji je pogon isključivo električni.

Upozorenja

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom vozilu, kod čije registracije je plaćen porez na upotrebu vozila u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati propisani porez do isteka perioda za koji je motorno vozilo registrovano.
Postavio clan: Pojedinac
Podeli na Facebooku Podeli sa prijateljima na facebook-u

Komentari

Trenutno nema komentara, komentarisite clanak pomocu forme koja se nalazi ispod

Da bi ste mogli da komentarisete clanke morate se registrovati


Obavestenje: Komentari nisu zvanicni stavovi ovog sajta već subjektivna mišljenja. Sajt Uputstva.rs nije odgovoran za stavove koji su iznešeni u komentarima i oni su vlasništvo njihovih autora.