Kako da uradim sehvi sedždu - Uputstvo za islam
uputstva
zaštita voća

Kako da uradim sehvi sedždu

26.03.2011, 11:41

O SEHVI —SEDŽDI Sehvi-sedžda je sedžda koju treba učiniti zbog propusta u namazu koji je nastao usljed zaborava. Ona se sastoji u tome da se nakon predatog selama učine dvije sedžde kao i obične, pa se sjedne, prouči tešehhud, salavat i dove i preda selam. Ona sečini kadačovjek nehotice izostavi koji namaski vadžib ili učini nehotice nešto drukčije nego što je vadžib da se učini, npr. izostavi se prvo sjedenje, sura ili Fatiha, ili prouči najprije suru pa onda Fatihu itd. Ko hotimično učini nešto drukčije nego što je vadžib,čini grijeh i dužan je namaz ponoviti. Nečini se sehvi-sedžda za koji izostavljeni namaski sunnet kao ni za farz. U ovom drugom slučaju treba namaz ponoviti, iako je taj namaski farz izostavljen nehotice. Sehvi-sedžda bi se mogla učiniti i prije selama na posljednjem sjedenju, ali je to mekruh. Sunnet je učiniti je poslije selama, i to samo jednog, onog na desnu stranu, osobito ako se radi o imamu. I kad se više vadžiba izostavi, treba samo jedna sehvi- sedžda. Zbog imamova zaborava (sehva) i muktedija, pa i mesbuk, moraju sehvi-sedždu učiniti. Muktedija nećečiniti sehvi- sedždu zbog vlastitog zaborava, mesbukće učiniti doklanjavajući, a lahik također neće. Kad bude za imamom veliki džemat, kao na džumi i bajram-namazu, imam nećečiniti sehvi-sedžde. Ko bi zaboravio sjesti na prvom sjedenju farza, vrati-će se natrag ako se nije već lijepo ispravio. Muktedija i onaj koji klanja nafilu u svakom slučajuće se vratiti natrag. Sehvi-sedžduće 116 učiniti ako se bude uspravio toliko da je bliži kijamu nego sjedenju. Ko bi zaboravio sjesti na drugom sjedenju, vratiće se natrag sve dok nije sedždu učinio, paće onda sehvi-sedždu učiniti. Ako je i sedždu toga suvišnog rekata učinio, taj mu namaz prelazi u nafilu, a on je dužan da iznova klanja farz. Ako hoće, može u slučaju kad mu prelazi namaz u nafilu, da doda još jedan rekat, da mu nafila bude na tako, pa da mu mjesto tri budečetiri (u sabaha) ili šest mjesto pet (recimo u podne). Tada ne bi trebalo sehvi- sedžde.Ako bi ko sjedio na posljednjem sjedenju i zaboravivši ustao da još klanja, onće se vratiti i selamće predati bez ponavljanja tešehhuda. Kad bi i stojeći predao selam moglo bi važiti, ali je sunnet selam predati sjedeći. Ako bi i sedždu učinio za suvišni rekat, farzće biti opet u redu, ali je mustehab dodati tome rekatu još jedan, paće mu se računati da je uz farz klanjao i dva rekata nafile, a na kraju njihće učiniti sehvi-sedždu. Ko sehvi-sedždu učini pri svršetku dva rekata od nafile, neće na njih nastavljati druga dva rekata. Ako bi učinio, neka povrati sehvi- sedždu.I za vrijeme obavljanja sehvi-sedžde može tomečovjeku drugi pristupiti u džemat i biti mu muktedija. Pošto i selam preda, pa makar bio odlučio da nečini sedžde, ipak je može odnosno treba da učini sve dok se ne bi okrenuo od kible ili progovorio. Musallija koji klanja farz od tri iličetiri rekata pa držeći da je sve ispravno klanjao preda selam i sazna da je klanjao samo dva rekata, dovršiće namaz i sehvi-sedždu učiniti. Ako ne bi selam predao ali se bio dugo mislio koliko bi jedan nainaski rukn obavio, treba sehvi-sedžda, a ako je kraće, ne treba.

Postavio clan: Pojedinac
Podeli na Facebooku Podeli sa prijateljima na facebook-u

Komentari

Trenutno nema komentara, komentarisite clanak pomocu forme koja se nalazi ispod

Da bi ste mogli da komentarisete clanke morate se registrovati


Obavestenje: Komentari nisu zvanicni stavovi ovog sajta već subjektivna mišljenja. Sajt Uputstva.rs nije odgovoran za stavove koji su iznešeni u komentarima i oni su vlasništvo njihovih autora.