uputstva
zaštita voća

Programiranje

Ukupno ima 10 uputstava za programiranje
  • 1

Pokretanje procesa i njegovo okončavanje, Delphi

Ako vam ikada bude potrebno da pokrećete neku spoljnu aplikaciju iz vašeg projekta, a treba da sačekate njen završetak rada, nemojte koristiti proceduru ShellExecute. Zaobićićemo ovu proceduru korišćenjem funkcija: CreateProcess, ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 0 puta

Upisivanje kontakata u MS Outlook, Delphi

Nakon upoznavanja sa postupkom čitanja podataka o kontaktima, videćemo i kao se isti podaci dodaju u Outlook-ov adresar. Nastavljajući se na prethodni prilog u kome smo vam prikazali kako da ičitate podatke o kontaktima iz Outlook-a, u ovom ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 1 puta

Klasa TCanvas, Delphi

Delphi poseduje dosta velike mogućnosti za obradu grafike i miltimedije, a glavni oslonac na tom polju čine klase TCanvas i TBitmap. D eo programiranja koji se bavi grafikom uvek je predstavljao zabavniji deo programiranja. Naravno i Delphi ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 0 puta

Premeštanje fokusa putem tastera Enter, Delphi

Navikli smo da se kroz forme Windows aplikacija krećemo pritiskom na taster [TAB]. Šta ako ovo želimo da promenimo i da fokus prebacujemo pritiskom na taster [Enter]? U običajeno je da se kroz forme aplikacija krećemo pritiskom na taster ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 0 puta

Napravite Cool interfejs sa Coolbar-om, Delphi

Korišćenjem vrlo privlačane Coolbar kontrole, interfejs vaših aplikacija može biti još privlačniji za korisnike programa. Gotovo sve savremene aplikacije imaju takozvane “CoolBar”-ove, tj. palete alatki koje se prilagođavaju potrebama ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 0 puta

Kreiranje stabla direktorijuma, Delphi

Postoji više načina za kreiranje direktorijuma, pa i čitavog stabla direktorijuma (direktorijum sa pripadajućim poddirektorijumima), a u ovom prilogu prikazaćemo vam jednu proceduru koja vam može pojednostaviti posao. U ovom prilogu ćemo ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 0 puta

Korišćenje tački prekida, Delphi

Tačke prekida mogu biti od velike koristi jer ih, u fazi testiranja, možete postaviti na lokacije koje prethode programskom kodu koji je potencijalno problematičan. B reakpoints ili “tačke prekida“, predstavljaju tačke u kojima se ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 0 puta

Delphi i bug-ovi

Odmah treba reći da ne postoji nijedna računarska aplikacija bez bug-ova. Pitanje je samo u kojoj meri su prisutne greške produkovane od strane projektanata softvera. Kako ćete znati da je bug koji se pojavio u vašoj Delphi aplikaciji zaista ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 0 puta

Iščitavanje informacija o programu, Delphi

U svaki Delphi projekat/aplikaciju možete smestiti i osnovne informacije o programa, što će biti korisno i korisnicima aplikacija ali i programerima koji vrše eventualni reinženjering. Delphi svojim korisnicima - programerima, omogućava da ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 1 puta

Funkcija za izlistavanje instaliranih fontova, Delphi

U većem broju korisničkih aplikacija, posebno raznih editora, trebaće vam funkcija kojom izlistavate sve fontove instalirane na datom sistemu. U većem broju korisničkih aplikacija, posebno raznih editora, trebaće vam funkcija kojom ...
Uputstvo je uneseno: 17.06.2010
Postavio clan: Uputstvo_84
Ocenjen je 3 puta
  • 1