uputstva
zaštita voća

Zidarski radovi

Ukupno ima 3 uputstava za zidanje
  • 1

Kako napraviti malter ?

Potreban alat: lopata, kofa, mešalica za beton Potreban materijal: pesak, šljunak, cement,kreč, voda Cement ima vezivna svojstva i koristi se sa peskom, gipsom, krečom i vodom kako bi se napravio malter. Cement je koristan za ...
Uputstvo je uneseno: 20.02.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 2 puta

Kako napraviti malter ?

Potreban alat: lopata, kofa, mešalica za beton Potreban materijal: pesak, šljunak, cement,kreč, voda Cement ima vezivna svojstva i koristi se sa peskom, gipsom, krečom i vodom kako bi se napravio malter. Cement je koristan za ...
Uputstvo je uneseno: 20.02.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 1 puta

Kako napraviti malter ?

Potreban alat: lopata, kofa, mešalica za beton Potreban materijal: pesak, šljunak, cement,kreč, voda Cement ima vezivna svojstva i koristi se sa peskom, gipsom, krečom i vodom kako bi se napravio malter. Cement je koristan za ...
Uputstvo je uneseno: 20.02.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 1 puta
  • 1