uputstva
zaštita voća

Islam

Ukupno ima 14 uputstava za islam

kako se klanja sabahski namaz - sabah namaz

Vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca. Sabahski namaz sastoji se od cetiri rekata Prva dva rekata su Sunnet, a druga dva su Farz.

SABAHSKI SUNNET

Kad se hoce ...

Uputstvo je uneseno: 26.03.2011
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 1 puta

Kako se klanja podnevski namaz - podne namaz

Podne nastaje, kad sunce prede polovinu neba, i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana.

Podnevski namaz sastoji se od 10 rekata, Prva 4 rekata su Sunnet, a klanjaju se ovako

PODNEVSKI SUNNET

Kad se hoce podnevski ...

Uputstvo je uneseno: 26.03.2011
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 1 puta

Kako se klanja ikindijski namaz - ikindija namaz

Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. Prvo se klanja sunnet, pa farz.

IKINDIJSKI SUNET

Prvo klanjamo četiri rekata sunneta, ...

Uputstvo je uneseno: 26.03.2011
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako se klanja akšamski namaz - akšam namaz

Aksam nastaje kad zade sunce i traje oko sat i po do dva sata, sve dok se ne izgubi i posljednji tracak dnevne svjetlosti, tj dok ne zavlada potpuni mrak.

Aksamski namaz sastoji se od pet rekata, Prva tri rekata su Farz, a ...

Uputstvo je uneseno: 26.03.2011
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako se klanja jacijski namaz - jacija namaz

Vrijeme jacijskog namaza nastaje, kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak. Jacijski namaz sastji se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz.

...
Uputstvo je uneseno: 26.03.2011
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako da uradim sehvi sedždu

O SEHVI —SEDŽDI Sehvi-sedžda je sedžda koju treba učiniti zbog propusta u namazu koji je nastao usljed zaborava. Ona se sastoji u tome da se nakon predatog selama učine dvije sedžde kao i obične, pa se sjedne, prouči tešehhud, ...

Uputstvo je uneseno: 26.03.2011
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 1 puta

Kako da uzmem abdest

Adabi abdesta Adabi (mustehabi) - pohvaljene stvari - kod abdesta su: 1) ako se abdest uzima na vani, stati ili sjesti malo ponaviše da se mai-mustamel ne sliva pod dotičnog, odnosno paziti da se ne uštrca tom vodom koja je ...

Uputstvo je uneseno: 26.03.2011
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 1 puta

Kako da uzmem tejemum?

U izvjesnm slučajevima može se, umjesto abdesta ili gusula, uzeti tejemmum, tj. može se obaviti formalno čišćenje čistom zemljom (prahom) ili predmetima napravljenim od zemlje.

Tejemmum se uzima, uglavnom, u ...

Uputstvo je uneseno: 26.03.2011
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako se klanja džuma namaz?

Klanja se petkom u podnevskom vremenu. Može se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata.

Nakon što se prouči ezan... svi prisutni prvo klanjaju sunnet, koji ...

Uputstvo je uneseno: 10.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako se klanja bajram-namaz?

Ovaj namaz ima dva rekijata. Obavlja se slično kao i ostali namazi od dva rekijata, kao npr. Sabah-namaz, ali se na prvom rekijatu prije učenja Fatihe i sure tri puta zaredom podignu ruke (kao na početnom tekbiru), i izgovori se Allahu Ekber. Ovo ...
Uputstvo je uneseno: 10.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 1 puta