uputstva
zaštita voća

Ekonomija - strana #4

Ukupno ima 31 uputstava za ekonomiju

Kako se definiše platni bilans?

1.Platni bilans pokazuje tokove dobara, usluga i kapitala između posmatrane zemlje i ostatka sveta. Podaci platnog bilansa ukazuju na efekte međunarodne razmene sa inostranstvom. Na osnovu tih podataka dobijaju se informacije o bitnim ekonomskim ...
Uputstvo je uneseno: 28.05.2015
Postavio clan: Dinsa
Ocenjen je 0 puta