uputstva
zaštita voća

Ekonomija - strana #3

Ukupno ima 31 uputstava za ekonomiju

Kako zaraditi uz FileSonic?

Poznata je činjenica da se na internetu može zaraditi jedna prosečna plata uz malo uloženog truda i rada. Postoje više metoda uz pomoć kojih se može zaraditi, a jedna od njih je i upload metoda. U ovom tekstu ćemo vam dati savete kako ...
Uputstvo je uneseno: 25.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako promovisati proizvod?

Imate novi proizvod i pitate se kako ga promovisati na najbolji način? Svakom novom proizvodu je potrebna promocija i reklamiranje, da bi se za njega čulo i saznalo. Što je kvalitetnija promocija, veće su šanse da taj proizvod nađe put do ...
Uputstvo je uneseno: 25.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako otvoriti restoran?

Restoran je dobra ideja da započnete poslovni poduhvat. Jednom kada izgradite i zadobijete poverenje, restoran će privući goste bez ikakvog problema. Ali pre nego što se odlučite otvoriti restoran morate da razmotrite nekoliko aspekata kao što ...
Uputstvo je uneseno: 25.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako izvaditi kreditnu karticu?

Kreditna kartica je platna kartica kojom možete podizati novac sa bankomata a takođe i plaćati određene usluge ili robu. Možete je izvaditi u bilo kojoj banci, a vi odaberite onu u koju imate najviše poverenja. Kreditne kartice vam mogu ...
Uputstvo je uneseno: 26.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako podići kredit?

Kredit je određena količina novca koju vam banka daje uz obavezu da taj novac vraća u dogovorenom vremenskom periodu na rate i uz određenu kamatnu stopu koju je ta banka propisala. Zašto podići kredit? Dizanje kredita je pogodno ako želite ...
Uputstvo je uneseno: 26.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako otvoriti butik u nekoliko koraka?

Želite otvoriti butik a ne znate od čega da počete? U tekstu koji sledi daćemo vam kratka uputstva kako otvoriti butik u samo nekoliko koraka. Opširnije informacije će naravno biti u nekim narednim tekstovima iz te oblasti, ovo je samo lagan ...
Uputstvo je uneseno: 26.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako kupiti akcije na berzi?

Pre nego što se odlučite kupiti akcije na berzi pročitajte ovaj članak. Akcija je hartija od vrednosti i predstavlja pismenu ispravu koja sadrži imovinsko pravo kojom se izdavalac obavezuje da ispuni zakonsku obavezu prema imaocu iste. Akciju ...
Uputstvo je uneseno: 26.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako iznajmiti lokal?

Želite iznajmiti lokal ili poslovni prostor? Pre nego što to uradite, ima dosta stvari o kojima morate voditi računa. Danas je sve više lažnih agencija koje “izdaju” nepostojeće lokale, ili jedan lokal izdaju na 5 vlasnika. Budite vrlo ...
Uputstvo je uneseno: 26.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako prodati stan?

Prodati stan nije nimalo naivno i jednostavno. Prodajom stana najčešće se rešavaju veoma važna životna pitanja, stiču se velika materijalna sredstava, pa je neophodno da se prodaja stana obavi na siguran i zakonit način. Ovde je reč o stanu, ...
Uputstvo je uneseno: 26.04.2013
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako definisati akcije?

Akcija podrazumeva da ste stalno u pokretu i imate dinamičan način života i rada. Ona je u suprotnosti sa pasivnošću i mirovanjem. Preduzimanje bilo kakve aktivnosti smatra se akcijom. Ako niste za akciju, biznis nije za vas. Akcija znači da ...
Uputstvo je uneseno: 28.05.2015
Postavio clan: Dinsa
Ocenjen je 0 puta