uputstva
zaštita voća

Kako osnovati radnju?

22.04.2013, 10:50
Najpre da napišem da je osnivanje radnje vrlo ozbiljan posao koji treba da se obavi prema nekom već utvrđenom redu. Sama procedura je u polednjih nekoiliko godina prilično pojednostavljena tako da ovaj posao može da obavi svako fizičko lice koje je sposobno da se bavi preduzetništvom.
Registraciju radnje obavljate u nadležnoj Poreskoj upravi (PU) i Agenciji za privredne registre (APR)

Ime radnje
Pre nego što krenete sa registracijom vaše radnje treba da izaberete ime koje će predstavljati vas i vaš posao. Kratko i zvučno ime koje asocira na delatnost koju obavljate je jedan od najboljih izbora.
Određivanje sedišta radnje
Prilikom podnošenja zahteva za PIB (poreski identifikacioni broj) Poreska uprava vrši kontrolu postojanja stvarnog sedišta . Treba da navedete adresu budućeg sedišta radnje.
Na osnovu lokacije na kojoj se nalazi radnja kasnije se plaća firmarina.
Određivanje pretežne delatnosti radnje
Pretežna delatnost radnje je delatnost kojom nametravate da se bavite, ili ona delatnost kojom smatrate da ćete se budućnosti najviše baviti. Prilikom registrovanja treba odrediti pretežnu delatnost radnje koja je obavezno deo imena radnje. Dobićete šifru delatnosti koja je za svaku delatnost različita.
Overa OP obrasca, ili overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje
OP obrazac je obrazac koji sadrži potpis, ili potpise osoba koje su ovlaštene za zastupanje radnje. Vlasnik radnje obavezno popunjava OP obrazac, a ostala ovlaštena lica (pojedini radnici u radnji, ili članovi porodice) uz obavezno prisustvo vlasnika mogu to da urade kasnije prema potrebi. OP obrazac se potpisuje na licu mesta i deponuje u Opštini, ili u Sudu. Ovim postupkom garantujete da je to vaš potpis i vi ćete se ubuduće na svim službenim dokumentima potpisivati isto kao što ste se potpisali na obrascu.To znači da ako ste se potpisali kao Pertar Petrović nadalje možete samo tako da se potpisujete, a ne kao P. Petrović jer vam u tom slučaju potpis neće biti uvažen.
Uplata naknada za osnivanje preduzetničke radnje
U Poreskoj upravi ćete dobiti brojeve računa na koje treba da uplatite takse i za osnivanje radnje. Brojevi računa su u različitim opštinama različiti, a o visini naknade najbolje je informisati se na sajtu APR(Agencija Privrednog Registra)
Popunjavanje i potpisivanje Registracione prijave osnivanja
U Poreskoj upravi ćete popuniti i potpisati Registracionu prijavu radnje. Ako niste sigurni treba ispravno popuniti, slobodno tražite pomoć.
Podnošenje registracione prijave osnivanja radnje
Podnosilac prijave popunjava propisani obrazac objavljenom na sajtu APR. Ova prijava se popunjava u Poreskoj upravi i obično se odatle elektronskim putem službeno šalje u APR
Uz registracionu prijavu je potrebno priložiti i dokaz o identitetu osnivača, fotokopiju lične karte.
Dobijanje rešenja o osnivanju
Ako je sve u redu rešenje o registraciji osnivanja radnje ćete dobiti u roku od nedelju dana. Ako postoji neka greška dobićete zaključak da se isprave greške, ili dopuni dokumentacija. Rok za ovo je 30 dana od dana donošenja zaključka. Status vašeg naloga možete videti na sajtu APR.
Izrada pečata
Kada dobete rešenje o registraciji i osnivanju radnje izrada pečata je sledeće šta treba da uradite. Ovaj posao se obalja u posebnoj radnji, ponekad i kod fotografa koji je ovlašćen za ovaj posao. U radnju za izradu pečata obavezno ponesete fotokopiju Rešenja o registraciji.
Dobijanje PIB-a
Da biste dobili svoj PIB u Poresku upravu treba da ponesete pečat, kopiju Rešenja o osnivanju radnje iz Agencije za privredne registre i fotokopiju lične karte.
Terenska kontrola sedišta radnje
Ako je sedište radnje različito od adrese osnivača, vrši se terenska provera sedišta radnje i treba spremiti Rešenje o registraciji i dokaz osnova korišćenja prostora- vlasnički list,ugovor o zakupu, itd.
Otvaranje računa u banci
Izaberite banku koja svojom politikom poslovanja i otvorite tekući račun. Obratite pažnju na uslove za dobijanje kredita, visinu provizija, e poslovanje, lokaciju…U banku ponesite fotokopije Rešenje o osnivanju, overen OP obrazac, izrađen pečat i PIB broj.
Prijava na obavezno socijalno osiguranje osnivača
Osnivač radnje je obavezno socijalno osiguran i plaća doprinose čija visina se razlikuje prema visini prihoda. Potrebno je podneti prijavu penzionog i invalidskog osiguranja u nadležnoj PIO.
Knjigovođa
Potrebno je da nađete knjigovođu koji je pored stručnosti i osoba u koju možete da imate poverenje i da bude osoba sa kojom imate dobru komunikaciju što će vam u mnogo čemu olakšati kasniju saradnju.
Podnošenje dokumentacije Poreskoj upravi
U poreskoj upravi svaki preduzetnik dobija poreskog inspektora kojem treba dostaviti fotokopije
rešenje iz APR,
ugovor sa bankom o tekućem računu,
karton deponovanih potpisa iz banke,
prijavu na socijalno osiguranje osnivača.
izjave o zaposlenim radnicima, poslovnom prostoru, prodajnim objektima i magacinima ako ih ima i osnovnim sredstvima i ugovor sa knjigovođom, ako ga imate.
Podošenje prijave za akontaciju poreza na prihod od samostalne delatnosti, paušalno oporezivanje
Poreskom inspektoru je potrebno dostaviti i prijavu za akontaciono utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti i tom prilikom može da se podnese zahtev za paušalno oporezivanje osim ako želite radnju da evidentirate za PDV.
Evidentiranje za PDV
Sve firme koje započinju delatnost i procenjuju da će ostvariti godišnji promet od 8.000.000 dinara(od 01.01.2013 godine)
Ostaje još da okačite firmu i zapošnete sa radom. Srećno!

Saveti

Dokumenta koja dobijete čuvajte u posebnoj fascikli.
Originalna dokumenta će vam tražiti samo na uvid.
Napravite dovoljan broj fotokopija svakog dokumenta, trebaće vam.
Gde god da pođete nosite sa sobom ličnu kartu, originalne dokumente i njihove fotokopije.
Postavio clan: Pojedinac
Podeli na Facebooku Podeli sa prijateljima na facebook-u

Komentari

Trenutno nema komentara, komentarisite clanak pomocu forme koja se nalazi ispod

Da bi ste mogli da komentarisete clanke morate se registrovati


Obavestenje: Komentari nisu zvanicni stavovi ovog sajta već subjektivna mišljenja. Sajt Uputstva.rs nije odgovoran za stavove koji su iznešeni u komentarima i oni su vlasništvo njihovih autora.