uputstva
registracija rs domena

Kompjuteri i internet - strana #2

Ukupno ima 393 uputstava za kompjutere i internet

Kako da prilagodite pano Navigation u Access-u 2007?

Desnim tasterom miša kliknite meni koji se nalazi na vrhu panoa Navigation i potom kliknite Navigation Options. Kliknite kategoriju i potvrdite polja, ili iz njih uklonite znak potvrde, kako biste prikazali ili sakrili elemente panoa. ...
Uputstvo je uneseno: 21.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako da pronađete i zamenite tekst u Photohopu?

Ako fajl na kojem radite sadrži puno teksta, i prilikom pregleda utvrdite da ste pogrešno napisali reč ili frazu, ne treba ručno da ispravljate svaki primer date reči. Umesto toga, možete da upotrebite funkciju Find and Replace, isto kao ...
Uputstvo je uneseno: 21.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako koristiti funkciju za generisanje teksta?

Funkcijom za generisanje teksta možemo olakšati sebi kreiranje šablona sa stilovima koji će zatim biti korišćen za novi dokument. Kada radite na izradi dugačkih i složenijih dokumenata, kao što su npr. diplomski ili specijalistički ...
Uputstvo je uneseno: 21.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako trajno izbrisati podatke sa diska?

Danas živimo u svetu u kome su informacije i njihova sigurnost od neprocenjive važnosti i gotovo sve informacije se čuvaju na raznoraznim elektronskim uređajima, pa je svaka situacija kada neovlašćena osoba pristupa povjerljivim podacima vrlo ...
Uputstvo je uneseno: 21.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako da dodate i otklonite Line Spacing (prostor među redovima) u Word?

Korak 1 Otvorite praznu stranicu Worda ili stranicu na kojoj radite. Korak 2 Kliknite na Format. Korak 3 Sad kliknite na Paragraph. Korak 4 Kliknite na Indents and Spacing Tab. Korak 5 Pod spacing, vidite before (pre) i ...
Uputstvo je uneseno: 21.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako da koristite ClearType da biste poboljšali Screen fontove u Windows XP-u?

Ovaj korak-po-korak članak opisuje kako da uključite ClearType da biste izoštrili fontove na vašem Windows XP displeju. ClearType poboljšava vaš displej tako što uglačava ivice fontova na ekranu. ClearType posebno dobro radi na Liquid Crystal ...
Uputstvo je uneseno: 22.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 1 puta

Kako da automatizujete MySql Backup?

Ovaj skript pronalazi sve MySQL baze podataka na vašem serveru, pravi rezervnu kopiju svake pojedinačno, kompresuje ih, i čuva u fajlu u navedenom direktorijumu i/ili vam ga šalje na e-mail. Sve što treba da uradite je da preuzmete ova dva ...
Uputstvo je uneseno: 22.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako da promenite ime Recycle bin-u?

Ako želite da promenite ime za Recycle Bin, (kanta, džubre...itd.) evo kako to da uradite. Otvorite tekst editor (Notepad, npr.) i kopirajte ovaj tekst: Windows Registry Editor Version 5.00 ...
Uputstvo je uneseno: 22.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako da besplatno sačuvate vaše podatke koristeći neograničen prostor (Mozy)?

Mogućnost gubljenja dragocenih podataka sačuvanih na vašem hardisku je visoka zbog postojanja različitih faktora kao što su virusi, kvarovi hardvera ili ljudske greške. Postoji mnogo alternativa čuvanju kopija sadržaja korišćenjem ...
Uputstvo je uneseno: 22.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta

Kako da formatirate ćelije sa specifičnim tekstom u Excelu?

Ponekad će vam zatrebati da privučete pažnju na ćelije tabele koje sadrže važan tekst. To u Excel-u možete da uradite pomoću uslovnog formatiranja.Pod pretpostavkom da imate puno ispunjenih ćelija tabele a želite na određeni način da ...
Uputstvo je uneseno: 22.02.2012
Postavio clan: Pojedinac
Ocenjen je 0 puta